W dniu 29 luty 2024 r. na drodze wojewódzkiej nr 521 w okolicach miejscowości Iława inspektorzy z oddziału terenowego skontrolowali zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. Podczas wstępnej kontroli stanu technicznego przyczepy ciężarowej inspektor stwierdził usterkę zakwalifikowaną jako usterka niebezpieczna tj. pęknięcie tarczy hamulcowej na drugiej osi po stronie lewej. Użytkowanie tarczy w takim złym stanie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym - mogła rozpaść się w trakcie jazdy i zablokować koło. W związku z usterką inspektor zatrzymał dowód rejestracyjny przyczepy ciężarowej, jednocześnie zakazując dalszej jazdy z miejsca kontroli. Kierującego ukarano mandatem karnym, natomiast wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem w firmie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną.

Kontrola drogowa ATP

W dniu 15 lutego 2024 r na drodze krajowej nr 16, inspektorzy z Oddziału Terenowego skontrolowali zespół pojazdów zagranicznego przewoźnika. Podczas kontroli inspektor stwierdził wiele nieprawidłowości podczas międzynarodowego przewozu rzeczy jaki wykonywał hiszpański przewoźnik z Polski do Francji. Jednym z najpoważniejszych naruszeń było wykonywanie międzynarodowego przewozu towarów szybkopsujących się pojazdem (naczepą) niespełniającym warunków określonych w umowie ATP- certyfikat ATP naczepy był ważny do 06.2011 r. Ponadto naczepa nie został poddana badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie- termin badań upłynął 05.01.2022 r. Stwierdzono również 5 naruszeń z czasu pracy kierowcy oraz naruszenie niesczytywania danych z karty kierującego. W związku z naruszeniami stwierdzonymi podczas kontroli drogowej zostanie wszczęte postępowanie wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem.

Uszkodzona opona

W dniu 15.02.2024 r na drodze krajowej nr 16 w okolicach miejscowości Samborowo, inspektorzy z Oddziału Terenowego z Iławy zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący krajowy transport drogowy rzeczy. W trakcie kontroli stanu technicznego zespołu pojazdów inspektorzy ujawnili usterkę niebezpieczną w naczepie. Opony po prawej oraz lewej stronie na trzeciej osi były uszkodzone do tego stopnia, że widoczny był już stalowy kord. Opony w takim stanie mogły w każdej chwili „wystrzelić” podczas jazdy doprowadzając do zdarzenia drogowego. Z powodu stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy ciężarowej oraz wydali zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli. Wobec przewoźnika drogowego oraz zarządzającego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną.

Niedozwolony emulator systemu Ad Blue

W dniu 07.02.2024 roku patrol inspekcji transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oddział w Iławie prowadził czynności kontrolne na  punkcie kontrolnym MOP Sople. W trakcie prowadzonych działań inspektor wytypował do kontroli pojazdy należący  do przewoźnika krajowego. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdów wątpliwości inspektora wzbudziło funkcjonowanie systemu Ad Blue w  pojeździe. Już wstępna weryfikacja systemu wskazała na manipulowanie układem. Po dokładnym sprawdzeniu instalacji urządzeniem diagnostycznym stwierdzono zainstalowany w pojeździe emulator Ad Blue tj. urządzenia, którego celem jest fałszowanie danych w komputerze pojazdu w zakresie oczyszczania spalin. Wobec powyższego kierowcę ukarano mandatem karnym, zatrzymano dowodów rejestracyjny pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy.