W poniedziałek 8 lipca 2024 r., zespół kontrolny Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z Olsztyna, prowadzący kontrole skoordynowane z inspektorami Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej na drodze S7, poddał kontroli pojazd polskiego przewoźnika, wykonujący krajowy przewóz drogowy rzeczy. Podczas kontroli inspektorzy wyczuli woń alkoholu od kierującego, co skutkowało przeprowadzeniem dwukrotnego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniki testów wykazały odpowiednio 0,26 mg/dm3 oraz 0,24 mg/dm3. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w postaci kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, której funkcjonariusze przejęli kierującego, do dalszych czynności. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Sankcje regulują przepisy Kodeksu karnego, w postaci kary pozbawienia wolności do 3 lat, w przypadku recydywy do 5 lat,  konfiskata samochodu bądź przepadek jego równowartości. Dodatkowo nietrzeźwi kierujący musi liczyć się z dodatkowymi sankcjami w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata,  obowiązkiem uiszczenia kwoty od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,a także 15 punktami karnymi.

Kontrola drogowa ITD