W dniu 09.07.2020 r. Inspektorzy z Oddziału terenowego w Iławie pełnili służbę na drodze wojewódzkiej nr 536 w okolicy miejscowości Dziarnówko (powiat iławski). Do kontroli zatrzymali ciągnik samochodowy wraz z naczepą należący do ukraińskiego przewoźnika. Analiza danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz dokumentacji przewozowej wykazała, że kierowca fałszuje czas pracy. Mężczyzna sam okazał inspektorowi ITD magnes, którego używał w trakcie jazdy. Magnes zakłócał prawidłową pracę tachografu - w czasie kiedy kierowca faktycznie prowadził pojazd, w pamięci tachografu oraz na karcie kierowcy rejestrowany był odpoczynek. Dodatkowo na podstawie analizy okazanych do kontroli dokumentów przewozowych ustalono, iż kierowcy przewoźnika wykonując transport międzynarodowy rzeczy w okresie objętym kontrolą wielokrotnie dopuścili się jazdy bez włożonej karty do tachografu.

Skontrolowanego kierowcę ukarano mandatami. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjnie. Za ujawnione naruszenia suma kar zostanie ograniczona ustawowo do 12 tysięcy złotych. Zapłata przez kierowcę mandatu oraz wpłacenie kaucji odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej nie wyczerpało konsekwencji jakie grożą kontrolowanemu kierowcy. Kierowca dodatkowo został przekazany funkcjonariuszom Policji w celu prowadzenia postępowania związanego z fałszowaniem wskazań drogomierza związanego z użyciem magnesu i tym samym zatrzymaniem licznika przebiegu kilometrów w pojeździe. Od ponad roku ingerencja w drogomierz jest traktowana jako przestępstwo z art. 306a Kodeksu Karnego.