Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych, zużytych składników mienia  WITD w Olsztynie o wartości poniżej 1200 zł.

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży. 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników mienia przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Składniki obejrzeć można w siedzibie WITD w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60 w dniach od 21.07.2020 r. do 28.07.2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 724 666 110.

Osoby zainteresowane zakupem mienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do ogłoszenia w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 12:00 złożyć muszą pisemne oferty na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta zawierać musi:

- imię i nazwisko osoby składającej ofertę, dane adresowe, telefon kontaktowy,

- dane określające składnik, którego dotyczy oferta (nr inwentarzowy)

- cenę ofertową (w przypadku składania oferty na więcej niż jeden składnik cenę należy podać oddzielnie dla każdej pozycji)

- cena ofertowa nie może być niższa od wartości ustalonej przez komisję (wartość podana w ogłoszeniu)

- oferent wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie, że odbierze zakupione składniki w miejscu i terminie wskazanym przez WITD w Olsztynie (załącznik nr 2)

Po upływie terminu składania ofert komisja rozpatrzy oferty, które wpłynęły w terminie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dany składnik zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku otrzymania kilku ofert z tą samą ceną na dany składnik oferenci tych ofert zostaną poproszeni o złożenie kolejnej oferty z ceną nie niższą niż w pierwszej ofercie.

Komisja odrzuci oferty z ceną niższą od wartości.

Zakupiony składnik zostanie wydany kupującemu po zaksięgowaniu wpłaty na konto WITD w Olsztynie

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Małgorzata Oleksiak (pok. 19) tel. 724 666 110

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
załącznik nr 1 pdf 230.22 KB WITD
załącznik nr 2 pdf 138.50 KB WITD
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 lipiec 2020 10:50 WITD