3 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w II kwartale 2018 r. Warmińsko–Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa na kwotę 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 listopad 2019 12:44 WITD