W dniu 10 maja 2023 r. na drodze wojewódzkiej nr 521 w okolicach miejscowości Iława, inspektor z Oddziału Terenowego z Iławy skontrolował pojazd przewożący części do kompresorów. W związku z podejrzeniem przeładowania pojazdu dokonano ważenia. Podczas pomiaru waga wskazała 5100 kg przy maksymalnej masie pojazdu, która mogła wynosić 3500 kg. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 1600 kg przy dopuszczalnej ładowności kontrolowanego pojazdu 419 kg. Sam nacisk drugiej osi wynosił 3400 kg a więc tylko 100 kg mniej niż cała dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Dodatkowo podczas czynności kontrolnych okazało się, że kontrolowany kierowca ma zatrzymane prawo jazdy. W związku z tym kierowca został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji, którzy zostali wezwani na miejsce kontroli. Kierowcę ukarano mandatem karnym oraz wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.

Kontrola drogowa ITD - ważenie pojazdu

Kontrola drogowa ITD - ważenie pojazdu