W dniu 13 września 2023 r. podczas kontroli autobusów przewożących dzieci do szkoły w miejscowości Boreczno inspektorzy z Oddziału Terenowego w Iławie dokonali kontroli stanu technicznego pojazdu silnikowego, gdzie stwierdzili usterki zakwalifikowane jako usterki poważne tj. wycieki płynów eksploatacyjnych z komory silnika, brak świateł drogowych oraz niedopuszczalny stan szyby bocznej. W związku z usterkami inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny autobusu, jednocześnie zakazując dalszej jazdy.

Kontrola autobusu przewożącego dzieci do szkoły 

Wyciek oleju silnikowego