W dniu 13 września 2023 r na drodze krajowej nr S7 w okolicach miejscowości Pawliki (powiat nidzicki), inspektor z Oddziału Terenowego z Iławy skontrolował pojazd przewożący meble. W związku z podejrzeniem przeładowania pojazdu dokonano ważenia. Podczas pomiaru waga wskazała 7200 kg przy maksymalnej masie pojazdu, która mogła wynosić 3500 kg. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona  o 3700 kg przy dopuszczalnej ładowności kontrolowanego pojazdu 495 kg. Nacisk drugiej osi był o 800 kilogramów większy niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu – wynosił 4300 kg. Kierowcę ukarano mandatem karnym oraz wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.

Ważenie pojazdu przez ITD

Kontrola drogowa ITD